menu dblex
avsmak
substantiv
motvilja
leda
avsky
aversion
misshag
olust
antipati
äckel

Alla synonymer går att klicka på.