menu dblex
avskiljande
substantiv
splittring
söndring

Alla synonymer går att klicka på.