menu dblex
avsedd verkan
substantiv
ändamål
mening
syfte

Alla synonymer går att klicka på.