menu dblex
avsats
substantiv
terrass
trappsteg
hylla
utsprång
estrad
platå
ansats
klack
utstående kant
fällning
grums

Alla synonymer går att klicka på.