menu dblex
avkorta
verb
förkorta
inskränka
minska
nedbringa
sänka
dra in på
beskära
banta ned
ta av
mildra
avräkna
fråndra
reducera

Alla synonymer går att klicka på.