menu dblex
avisera
verb
lämna meddelande om
underrätta om
meddela
tillkännage
annonsera
underrätta
anslå
förebåda

Alla synonymer går att klicka på.