menu dblex
avisa
substantiv
tidning
blad
blaska
publikation

Alla synonymer går att klicka på.