menu dblex
avge yttrande om
verb
bedöma

Alla synonymer går att klicka på.