menu dblex
avge bikt
verb
bikta

Alla synonymer går att klicka på.