menu dblex
attrahera
verb
dra till sig
fängsla
lägga beslag på
inta
trollbinda
intaga
fånga
fascinera
behaga
appellera
locka
uppta
påverka

Alla synonymer går att klicka på.