menu dblex
atom
substantiv
smådel
partikel
smula
del
beståndsdel
grand
korpuskel
kärna
minsta beståndsdel
nukleid
stoft

Alla synonymer går att klicka på.