menu dblex
artikulerad
adjektiv
distinkt
klar
tydlig
klart uttalad
tydligt formulerad
logisk
stringent
eftertrycklig
genomtänkt
intelligent analyserad

Alla synonymer går att klicka på.