menu dblex
arsenal
substantiv
vapenförråd
rustkammare
tyghus
upplag
depå
lager
förråd
vapen

Alla synonymer går att klicka på.