menu dblex
arkiv
substantiv
urkundssamling
dokumentsamling
samling av handlingar
skriftlig kvarlåtenskap
tidskrift

Alla synonymer går att klicka på.