menu dblex
apoteksvara
substantiv
medicinalvara
farmakon

Alla synonymer går att klicka på.