menu dblex
antites
substantiv
kontrast
motsats
motsättning
motpåstående

Alla synonymer går att klicka på.