menu dblex
antecedentia
substantiv
föregående
förhistoria
tidigare öden
förflutet
curriculum vitae
syndaregister
meritlista
föregående liv
Alternativ stavning
antecedentier

Alla synonymer går att klicka på.