menu dblex
anmoda att ta i besittning
verb
anvisa

Alla synonymer går att klicka på.