menu dblex
andning
substantiv
andhämtning
anda
andetag
respiration
syretillförsel
inspiration
inandning
inhalation

Alla synonymer går att klicka på.