menu dblex
alstras
verb
uppkomma
födas
koncipieras
bli till
komma till
uppstå
framkomma
avsätta sig
uppväxa
produceras
skjuta fram
Se även
alstra

Alla synonymer går att klicka på.