menu dblex
alarmera
verb
slå larm
varna
varsko
ge larmsignal
ge varningssignal
tillkalla hjälp
oroa
skrämma
förskräcka

Alla synonymer går att klicka på.