menu dblex
aktiva
substantiv
tillgångar
förmögenhet

Alla synonymer går att klicka på.