menu dblex
aggregat
substantiv
konstruktion
apparat
enhet
sammanhopning

Alla synonymer går att klicka på.