menu dblex
affischera
verb
tillkännage
annonsera
offentliggöra
demonstrera
öppet tillkännage
reklamera
visa
ådagalägga
blotta

Alla synonymer går att klicka på.