menu dblex
affidavit
substantiv
förklaring
försäkran

Alla synonymer går att klicka på.