menu dblex
adressera sig till
verb
tilltala
hänvända sig till
rikta sig till
vända sig till

Alla synonymer går att klicka på.