menu dblex
ackumulera
verb
hopa
uppsamla
samla
lagra
magasinera
stapla
hopsamla
sammanföra
öka
lägga på hög
stegra
växa
ladda upp
sammanlägga
Se även
ackumuleras

Alla synonymer går att klicka på.