menu dblex
abandon
substantiv
ledighet
otvungenhet
naturlighet
uppsluppenhet
yra
uppgående i
absorption
hängivelse
avträdande av äganderätt

Alla synonymer går att klicka på.