menu dblex
5bleka
kalka
limma
vitta
7kalkslå
vitmåla
8försköna
skönmåla
vitfärga
vitkalka
vitlimma
vitrappa
13bagatellisera