menu dblex
3rar
4huld
täck
7angenäm
hygglig
8behaglig
älskvärd
9attraktiv
intagande
sympatisk
10fängslande
förbindlig
kultiverad
11charmerande
fördelaktig
förtjusande
tilltalande
vägvinnande
12insmickrande
tilldragande
14hjärtevinnande