menu dblex
4from
pigg
redo
5hugad
hågad
livad
lydig
parat
6beredd
fallen
flitig
färdig
ospard
sinnad
7benägen
generös
8hjälpsam
lydaktig
9villigare
11beredvillig
12tjänstvillig
13oförbehållsam
15reservationslös
tillmötesgående