menu dblex
6energi
7ryggrad
8ambition
karaktär
11själsstyrka