menu dblex
4vaja
5gunga
halta
lirka
ricka
rista
rucka
runka
skaka
vagga
vippa
6kränga
svänga
vackla
vingla
vricka
9vikariera