menu dblex
3dra
4köra
mala
5dreja
hissa
rulla
vinda
vrida
6skruva
svänga
8förevisa