menu dblex
3två
4bada
byka
rena
5diska
skuta
sovra
tvaga
6anrika
skräda
skölja
slamma
tvätta
7rengöra
skrubba
utvinna