menu dblex
4mani
5extas
6idioti
psykos
tokeri
7dårskap
nonsens
8vansinne
9besatthet
debilitet
galenskap
12imbecillitet
13meningslöshet
sinnessjukdom
14sinnesrubbning
16sinnesförvirring