menu dblex
4böna
7uppmana
8besvärja
bönfalla
referera
9appellera
hänskjuta
uppfordra
överklaga
11petitionera