menu dblex
3spå
4ange
lära
mäta
visa
6antyda
avvisa
bevisa
utpeka
7exilera
förvisa
markera
utmärka
8bannlysa
beteckna
förpassa
indikera
relegera
9deportera
klarlägga
10ådagalägga
11demonstrera
tillkännage
12avpollettera
landsförvisa
portförbjuda