menu dblex
3öka
öva
4höja
odla
visa
5bilda
6alstra
stärka
uppöva
utföra
utreda
7uppodla
utbilda
utbreda
8avhandla
bearbeta
behandla
deducera
dressera
evolvera
fullända
förklara
förkovra
klargöra
prestera
uppdriva
9analysera
fortbilda
fullborda
fullfölja
förbättra
kultivera
producera
upparbeta
utbrodera
utvecklas
10exploatera
framställa
förtydliga
ådagalägga
åstadkomma
11demonstrera
developpera