menu dblex
6rasera
utrota
7förinta
nedgöra
utplåna
8ödelägga
10annihilera