menu dblex
5osmos
9avvägning
jämlikhet
11likriktning
12kompensation