menu dblex
4orda
växa
ökas
5ligga
orera
prata
6docera
frodas
skryta
smitta
svamla
tillta
7förökas
predika
spridas
9propagera
10diffundera
fortplanta
frambringa