menu dblex
3tom
5hålig
mager
6ihålig
konkav
7urgrävd
8infallen
urholkad
10skålformad
skålformig