menu dblex
2av
ut
4bort
från
loss
rova
utur
5dinka
uroxe
yrsnö
6klocka
pendyl
skorpa
7stoppur
urväder
utifrån
yrväder
9tidmätare
10kronometer