menu dblex
3hov
kur
4cour
stab
svit
5besök
flirt
följe
visit
6eskort
kurtis
7audiens
8hyllning
personal
svärmeri
9betjäning
galanteri
omgivning
10uppassning
11gratulation
13uppmärksamhet
15hedersbevisning
hovtjänstgöring
hövlighetsvisit