menu dblex
4depå
fond
5lager
skjul
trave
6fonder
förråd
reserv
stapel
7arsenal
magasin
packhus
8nederlag
tillgång
9förvaring
10lagerlokal
11vapenförråd
12upplagsplats