menu dblex
3frö
rot
5genes
källa
6början
födsel
upphov
7födelse
genesis
genetik
8alstring
bildning
härkomst
ursprung
9tillkomst
10proveniens
11upprinnelse
12tillblivelse