menu dblex
6hetsig
7eggande
hatfull
livande
retande
rusande
8fanatisk
hetsande
skakande
9berusande
rebellisk
spännande
upprorisk
10upprivande
11agitatorisk
alarmerande
oroväckande
uppviglande
12provocerande
13provokatorisk