menu dblex
3sak
4data
göra
kall
lott
läxa
post
prov
roll
värv
yrke
5fråga
lista
notis
plikt
6arbete
besked
bestyr
beting
pensum
siffra
syssla
tjänst
utsaga
7anmälan
exempel
göromål
mission
problem
rapport
uppdrag
8formulär
funktion
åtagande
9anförande
anvisning
påstående
uppgiften
uppgifter
åliggande
10befattning
förklaring
meddelande
upplysning
11deklaration
förljudande
förrättning
förteckning
inventarium
livsuppgift
provuppsats
redogörelse
12räkneexempel
13arbetsuppgift
specifikation
underrättelse