menu dblex
2se
4anse
höra
inse
läsa
tyda
5fatta
känna
märka
tolka
uppta
6bedöma
förstå
skönja
uttyda
7begripa
uppleva
8betrakta
förnimma
uppfånga
upptäcka
urskilja
9observera
uppsnappa
10percipiera
överblicka
11identifiera
12uppmärksamma